ירון גרוסברג

משמש כמנכ”ל החברה משנת 2023, ולפני כן מילא את תפקיד סמנכ”ל חטיבות המזון, כימיקלים ופלסטיק בדיפוכם. ירון בעל ניסיון ניהולי מגוון ועשיר אשר במסגרתו שימש בין השאר כמנכ”ל  Palplay ,משנה למנכ”ל זהר דליה וסמנכ”ל מכירות באמיליה קוסמטיקס. לירון תואר B.Sc בהנדסה כימית מהטכניון.