אמיר כרמי

משמש כמנכ”ל בקטוכם משנת 2020, בתפקידו הקודם שימש כסמנכ”ל חטיבת המזון בחברת דיפוכם.

טרם הצטרפותו לקבוצה, אמיר היה בעלים של חברת PNV AGRO אשר עסקה בייבוא והפצה של חומרי גלם לתעשיית המזון וזו מוזגה מאוחר יותר לתוך דיפוכם. לאמיר תואר ראשון בכלכלה מהמכללה האקדמית אונו.