אמיליה פיתוח מחזיקה באשכול חברות פרטיות וציבוריות בתחומי התעשייה, השירותים, ההפצה והלוגיסטיקה. חברות הקבוצה מאופיינות ביכולת לתמוך האחת השנייה, לקיים בסיס ידע רחב משותף ולייצר סינרגיה כחלק מפעילות שוטפת נמדדת.

כימוביל פועלת באמצעות החברות הבנות, למתן שירותים לתעשייה לאורך שרשרת האספקה במספר תחומים – ייבוא, ייצור, והפצת חומרי גלם. הובלת כביש מתמחה. פינוי, טיפול וניהול פסולת. שירותי בקרה, פיקוח, לווי טכנולוגי-הנדסי ובדיקות מעבדה.

מנדלסון תשתיות פועלת באמצעות החברות הבנות, בייצור, ייבוא, שיווק והפצה של מוצרי הולכת זורמים לתחומי הבנייה, האינסטלציה, הסניטציה, התשתיות, התעשייה וכיבוי אש. כמו כן, פועלת החברה בתחום שיפוץ והרכבה של משאבות מים.

קבוצת אוברסיז קומרס הוקמה בשנת 1967 ומתמחה במתן שירותים לוגיסטיים כוללים לאורך שרשרת האספקה. הקבוצה מנהלת ומתפעלת מסופי מטענים ומכולות בפיקוח המכס, מחסני ערובה, מחסנים חופשיים ומספקת שירותים לוגיסטיים כוללים במתקניה המשתרעים על שטח כולל של כ- 450 אלף מ"ר.

השקעות

אמיליה מבצעת השקעות נוספות בחברות העוסקות בתחומי הליבה שלה, אם באופן ישיר או אם באמצעות קרנות השקעה פרטיות. באופן זה, שותפה אמיליה באופן סולידי, בכמה מחברות התעשייה המובילות בישראל.
עוד על השקעות אחרות >