תבונה בהשקעה
אמיליה פיתוח המחזיקה באשכול אחזקות מגוון, פועלת להצמחת פעילות החברות שלה – הן באופן אורגני והן באיתור והשבחת הזדמנויות השקעה. לאמיליה הידע והניסיון וכן המחויבות הבלתי מתפשרת להצלחה, ואלה מניעים אותה בתהליכי פיתוח עסקי.

סינרגיה מובנית
אנו משקיעים בחברות העוסקות בתחומי הליבה שלנו. על כן, חברות הקבוצה מאופיינות ביכולת לתמוך האחת השנייה, לקיים בסיס ידע רחב משותף ולייצר סינרגיה כחלק מפעילות שוטפת נמדדת.

הון אנושי
שימור ופיתוח ההון האנושי הוא לא רק יעד בפני עצמו, אלא גם מדד מרכזי בבחירת יעדי הפיתוח וההשקעה שלנו. יש לאמיליה את היכולת לזהות את הפוטנציאל הטמון בעובדי חברות ומנהליהן, להעצימם ולנצל את הידע והניסיון המשותפים לטובת הצמחה ברת קיימא של הארגון.