החזון שלנו
אנו שואפים לקיים פעילות כלכלית רווחית וצומחת לטווח ארוך, תוך השאת ערך לבעלי המניות ובעלי העניין הקשורים לחברה : ספקים, לקוחות, עובדים ומנהלים.

ערכים

  • הון אנושי – העצמת עובדים בראייה לטווח ארוך.
  • יושרה – אתיקה עסקית, לרבות שמירה הדוקה על כללים, תקנות וחוקים.
  • תרבות של צמיחה – צמיחה אורגנית ברת-קיימא לצד מיזוגים ורכישות.
  • יציבות פיננסית – ניהול פיננסי אחראי ומאוזן.

יעדים

  • להמשיך ולפתח ערכי סינרגיה בקבוצה כולה ובחברות הקבוצה בינן לבין עצמן.
  • לשמש צומת מרכזית של מוצרים ושירותים למגזר העסקי.
  • להיות הבחירה הראשונה ליצרנים ומשווקים במגזר הציבורי, הפרטי והמוסדי.