אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ היא חברת אחזקות תפעולית ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב (TLV:EMDV) ומחזיקה בחברות הפצה, תעשייה, שירותים ולוגיסטיקה. 

פיתוח עסקי ממוקד
אמיליה פיתוח נוסדה בשנת 1952. הקבוצה מחזיקה בכ-20 חברות פרטיות וציבוריות בתחומי התעשייה, השירותים, ההפצה והלוגיסטיקה. מהיווסדה, שומרת הקבוצה על בסיס פיננסי חזק, עם יכולת גיוס הון משמעותית. בצד השמרנות העסקית המאפיינת את הקבוצה, יש לה את היכולת לזהות ולנצל הזדמנויות עסקיות בתחומי פעילותה.

מעורבות מלאה
אמיליה פיתוח מעורבת בהשקעותיה. מדיניות הקבוצה היא לראות בהשקעותיה ערך לטווח ארוך, והשאת ערך זו איננה נובעת ממימושן, אלא מצמיחה ורווחיות. לצד שמירה על הקיים, אנו מפעילים סט כלים ניהוליים לטובת התייעלות תפעולית, שיפור בתהליכי קבלת החלטות, חיזוק השדרה הניהולית ותמיכה פיננסית בפעילויות פיתוח עסקי בחברות עצמן.

תבונה בהשקעה
אמיליה פיתוח המחזיקה באשכול אחזקות מגוון, פועלת להצמחת פעילות החברות שלה – הן באופן אורגני והן באיתור והשבחת הזדמנויות השקעה. לאמיליה הידע והניסיון וכן המחויבות הבלתי מתפשרת להצלחה, ואלה מניעים אותה בתהליכי פיתוח עסקי.

סינרגיה מובנית
אנו משקיעים בחברות העוסקות בתחומי הליבה שלנו. על כן, חברות הקבוצה מאופיינות ביכולת לתמוך האחת השנייה, לקיים בסיס ידע רחב משותף ולייצר סינרגיה כחלק מפעילות שוטפת נמדדת.

הון אנושי
שימור ופיתוח ההון האנושי הוא לא רק יעד בפני עצמו, אלא גם מדד מרכזי בבחירת יעדי הפיתוח וההשקעה שלנו. יש לאמיליה את היכולת לזהות את הפוטנציאל הטמון בעובדי חברות ומנהליהן, להעצימם ולנצל את הידע והניסיון המשותפים לטובת הצמחה ברת קיימא של הארגון.

החזון שלנו
אנו שואפים לקיים פעילות כלכלית רווחית וצומחת לטווח ארוך, תוך השאת ערך לבעלי המניות ובעלי העניין הקשורים לחברה : ספקים, לקוחות, עובדים ומנהלים.

ערכים

  • הון אנושי – העצמת עובדים בראייה לטווח ארוך.
  • יושרה – אתיקה עסקית, לרבות שמירה הדוקה על כללים, תקנות וחוקים.
  • תרבות של צמיחה – צמיחה אורגנית ברת-קיימא לצד מיזוגים ורכישות.
  • יציבות פיננסית – ניהול פיננסי אחראי ומאוזן.

יעדים

  • להמשיך ולפתח ערכי סינרגיה בקבוצה כולה ובחברות הקבוצה בינן לבין עצמן.
  • לשמש צומת מרכזית של מוצרים ושירותים למגזר העסקי.
  • להיות הבחירה הראשונה ליצרנים ומשווקים במגזר הציבורי, הפרטי והמוסדי.