אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ היא חברת אחזקות תפעולית ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב (TLV:EMDV) ומחזיקה בחברות הפצה, תעשייה, שירותים ולוגיסטיקה. 

פיתוח עסקי ממוקד
אמיליה פיתוח נוסדה בשנת 1952. הקבוצה מחזיקה בכ-20 חברות פרטיות וציבוריות בתחומי התעשייה, השירותים, ההפצה והלוגיסטיקה. מהיווסדה, שומרת הקבוצה על בסיס פיננסי חזק, עם יכולת גיוס הון משמעותית. בצד השמרנות העסקית המאפיינת את הקבוצה, יש לה את היכולת לזהות ולנצל הזדמנויות עסקיות בתחומי פעילותה.

מעורבות מלאה
אמיליה פיתוח מעורבת בהשקעותיה. מדיניות הקבוצה היא לראות בהשקעותיה ערך לטווח ארוך, והשאת ערך זו איננה נובעת ממימושן, אלא מצמיחה ורווחיות. לצד שמירה על הקיים, אנו מפעילים סט כלים ניהוליים לטובת התייעלות תפעולית, שיפור בתהליכי קבלת החלטות, חיזוק השדרה הניהולית ותמיכה פיננסית בפעילויות פיתוח עסקי בחברות עצמן.